رکعت شمار نماز چیست؟

رکعت شمار، رکعت شمار مکانیکی، رکعت شمار دیجیتالی
مهر رکعت شمار دیجیتالی ندا

هدف از ساخت رکعت شمار نماز چه بوده است؟

برای افراد پیش آمده که در حین خواندن نماز ندانند کدام رکعت و یا کدام سجده ازنمازهستند. که موجب می شود دچار شک شوند و سجده سهو به جا آورند. به منظور رفع این مشکل رکعت شمارنماز طراحی شده است.

مشکلات رکعت شمار های مکانیکی

رکعت‌ شمارهای موجود در بازار با توجه به عملکرد مکانیکی، تعداد سجده و رکعت را روی یک غلتک کوچک نشان می‌دهند. لذا خواندن و تشخیص دادن تعداد سجده و رکعت نماز بسیار سخت و دشوار و نیازمند توجه خاصی در حین ادای نماز است. با توجه به این نکته که دلیل طراحی رکعت‌شمار، رفع شک تعداد سجده و رکعت نماز برای افراد سالمند و ناتوان هست، مناسب نبودن نحوۀ نمایش تعداد سجده و رکعت، خود نقص بزرگی تلقی می‌شود.از سویی دیگرعدم کیفیت مناسب قطعات و خراب شدن سریع قطعات مکانیکی، مشکل دیگری برای نمونه های موجود در بازار به حساب می آید.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *